dimecres, 13 de gener de 2010

HOLA A TOTHOM!!


Avui, a gener de 2010 s'ha constituït la comissió ambiental d'alumnes, professors i totes les persones interessades per tenir un institut més
sostenible, agradable, i en definitiva ...